• Zwroty i reklamacje

Zwroty

CO ZROBIĆ GDY CHCESZ ZWRÓCIĆ ZAKUPIONY PRODUKT?

  • przekaż nam informację o chęci zwrotu towaru, czyli odstąpienia od zawartej umowy – możesz to zrobić np. poprzez wiadomość e-mail wysłaną na nasz adres: fabrykakokardek@gmail.com możesz także skorzystać z „formularza zwrotu”
  • termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
  • produkt nie powinien nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne opakowanie i metki;
  • zapakuj produkt, który chcesz zwrócić wraz z rachunkiem/fakturą i odeślij go do nas (zwróć uwagę na odpowiednie zapakowanie odsyłanego produktu, tak, by nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu);
  • po otrzymaniu zwracanego produktu, niezwłocznie zwrócimy Ci dokonane za ten produkt płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto bankowe, które nam wskażesz lub z którego otrzymaliśmy płatność. Zwrot płatności nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni;
  • pamiętaj, że produkt odsyłasz na swój koszt 
  • prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz personalizowana, nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.